Modificacions de matrícula en estudis de grau Curs 2021/22

24/05/2021 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'estudiantat de Grau pot fer canvis en la matrícula en els terminis establerts en el calendari en les següents circumstàncies:

  • En el termini de matrícula a través de l'assistent de matrícula sempre que l'organització docent ho permeta.

  • Amb posterioritat al tancament de la matrícula en pot sol·licitar telemàticament de canvis per alguns dels motius establerts en les Directrius Acadèmiques (Art. 1.4).

Fora del termini i dels motius establerts per a realitzar modificacions de matrícula no es tramitarà cap petició. Tampoc es tramitarà cap sol·licitud que no incloga la documentació requerida.

  • Permuta amb un altre / una altra estudiant. 

Presencialment, amb cita previa, al Negociat de Grau (Edifici Rectorat). Les dues  persones interessades s’han d’identificar.

Anul·lar i afegir assignatures o canviar de grup, sempre que l'aplicació de matrícula ho permeta; és a dir, si una assignatura està completa, no serà oferida i per tant no es podrà matricular d'aquesta. O si un grup està complet, no serà oferit i per tant no es podrà matricular d'aquest.

Una vegada finalitzat el primer semestre, l’estudiantat pot optar a modificar la matrícula, en el termini que s’establisca, sempre que no tinga rebuts pendents de pagament.

En aquest període de modificació de matrícula es poden afegir i/o anul·lar assignatures de segon semestre (no anuals) així com el Treball de Final de Grau i les assignatures de Pràctiques Acadèmiques Externes que no tinguen la consideració de primer semestre. 

No es poden afegir i/o anul·lar els Pràcticums de les titulacions de mestre/mestra (pla 2018) que tenen caràcter anual.

  • Anul·lacions parcials de matrícula

Les anul·lacions parcials de matrícula no comporten la devolució de l’import dels crèdits.

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants