Modificacions de matrícula

Grau
Última modificació: 10/04/2018 | Font: SGDE

Curs 2018/19

1. La matrícula es pot modificar durant el termini de matrícula en http://matricula.uji.es/.

2. Sol·licitud de canvi de grup o circuit en estudis de grau justificant amb la documentació requerida alguns dels motius establerts en la normativa.

Obligatòriament s’haurà de tramitar una sol·licitud electrònica.

Terminis:

  • Estudiantat de nou accés: del 17 al 27 de juliol de 2018.
  • Estudiantat de segon i posteriors cursos: 10, 11 i 12 de setembre de 2018.
  • Vacants i titulacions sense llista d'espera: 28, 29 i 30 de setembre de 2018. 

Motius establerts en la normativa, documentació requerida i sol·licituds corresponents:

Fora del termini i dels motius establerts per a realitzar modificacions de matrícula no es tramitarà cap petició. Tampoc es tramitarà cap sol·licitud que no incloga la documentació requerida.

3. Període d’ajust de la matrícula en estudis de grau: anul·lar i afegir assignatures o canviar de grup, sempre que l'aplicació de matrícula ho permeta; és a dir, si una assignatura està completa, no serà oferida i per tant no es podrà matricular d'aquesta. O si un grup està complet, no serà oferit i per tant no es podrà matricular d'aquest.

Termini: 24, 25 i 26 de setembre de 2018.

En http://matricula.uji.es/

4. Permuta amb un altre / una altra estudiant

Presencialment en el Negociat de Grau (Edifici Rectorat). Les dues  persones interessades s’han d’identificar.

5. Anul·lacions parcials de matrícula

Assignatures de primer semestre i anuals: del 5 al 11 de novembre de 2018.

Assignatures de segon semestre i anuals: del 18 al 24 de març de 2019.

Les anul·lacions parcials de matrícula no comporten la devolució de l’import dels crèdits.

En http://matricula.uji.es/

6. Modificació de matrícula en finalitzar el primer semestre

Del 18 al 24 de febrer de 2019.

En http://matricula.uji.es/

Una vegada finalitzat el primer semestre, l’estudiantat pot optar a modificar la matrícula, en el termini que s’establisca durant el mes de febrer, sempre que no tinga rebuts pendents de pagament.

En aquest període de modificació de matrícula es poden afegir i/o anular assignatures de segon semestre (no anuals) així com de les assignatures Pràctiques Acadèmiques Externes i Treball de Final de Grau.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16