Criteris de prelació Estudiantat amb estudis universitaris oficials estrangers parcials o totals que no hagen obtingut l’homologació del títol a Espanya

17/02/2023 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Criteris de prelació

Les sol·licituds es classificaran i prioritzaran en els següents grups:

  • Sol·licituds per a continuar els mateixos estudis.
  • Sol·licituds per a continuar estudis diferents.

Les sol·licituds que complisquen el requisit de reconeixement d'un mínim de 30 crèdits i en el supòsit que el nombre de sol·licituds superen el límit d’admissió establits amb aquesta finalitat, la comissió de reconeixement establirà els criteris de prelació de les sol·licituds. 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants