Criteris de prelació Estudiantat amb estudis universitaris oficials estrangers parcials o totals que no hagen obtingut l’homologació del títol a Espanya

20/04/2020 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Criteris de prelació

Les sol·licituds es classificaran i prioritzaran en els següents grups:

  • Sol·licituds per a continuar els mateixos estudis.
  • Sol·licituds per a continuar estudis diferents.

Les sol·licituds que complisquen el requisit de reconeixement d'un mínim de 30 crèdits i en el supòsit que el nombre de sol·licituds superen el límit d’admissió establits amb aquesta finalitat, la comissió de reconeixement establirà els criteris de prelació de les sol·licituds. 

 

Criteris de prelació d’estudiants al grau en Medicina de la Universitat Jaume I

Les sol·licituds es classificaran i prioritzaran en els següents grups:

  • Sol·licituds per a continuar els mateixos estudis.
  • Sol·licituds per a continuar estudis diferents.

Tot l’estudiantat que accedeix per trasllat d’expedient ha de cursar en la seua totalitat els cursos quart, cinquè i sisè.

Només es podran reconèixer assignatures de primer, segon i tercer curs.

Les sol·licituds s’ordenaran pel nombre de crèdits reconeguts. Només en el cas de superar el límit de 100 crèdits reconeguts les sol·licituds s’ordenarien per la nota mitjana de l’expedient d’origen.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants