Criteri de prelació de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals Per a l’estudiantat amb estudis universitaris oficials de grau espanyols iniciats en una altra universitat o canvi de titulació a la Universitat Jaume I

24/04/2019 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per a establir l’ordre de prelació indicat a l’apartat de l’article 5 es considerarà a l’estudiantat amb menys de 60 crèdits superats en el grau des del que demanen el trasllat com a sol·licitants del grup 3, és a dir, per a continuar estudis diferents de la mateixa branca.

Les sol·licituds s’ordenaran segons el nombre T, definit de la següent manera:

T= (nota mitjana de l’expedient * nombre de crèdits superats) dividit per (nombre de cursos acadèmics matriculats * 60).

En aquesta fórmula no computen les assignatures reconegudes.

Exemple: per a un estudiant o estudianta amb una nota mitjana d’expedient de 8,5 que ha superat 80 crèdits i s’ha matriculat en assignatures del grau en dos cursos acadèmics, el valor de T és:

T= (8,5*80) / (2*60)= 680 / 120 = 5,6666666

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants