Sol·licitud de trasllat d’expedient d’estudiants amb estudis universitaris estrangers Taxes

26/04/2023 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’estudi de la sol·licitud de reconeixement parcial d’estudis estrangers comporta el pagament de la taxa que s’estableix en el Decret de Taxes de Conselleria per a cada curs acadèmic (129,36€ per al curs 2022/2023). Serà imprescindible haver efectuat aquest pagament per a iniciar l’estudi de la sol·licitud. L’import de la taxa no es tornarà en cap cas, independentment del resultat de la resolució, ni es reservarà per a cursos posteriors.

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants