Sol·licitud de trasllat d’expedient d’estudiants amb estudis universitaris estrangers Taxes

26/04/2023 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’estudi de la sol·licitud de reconeixement parcial d’estudis estrangers comporta el pagament de la taxa que s’estableix en el Decret de Taxes de Conselleria per a cada curs acadèmic (129,36€ per al curs 2022/2023). Serà imprescindible haver efectuat aquest pagament per a iniciar l’estudi de la sol·licitud. L’import de la taxa no es tornarà en cap cas, independentment del resultat de la resolució, ni es reservarà per a cursos posteriors.

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants