UJI
  • UJI
  • Serveis
  • SGDE
  • Sol·licitud de trasllat d’expedient d’estudiants amb estudis universitaris estrangers

Sol·licitud de trasllat d’expedient d’estudiants amb estudis universitaris estrangers

Taxes

Última modificació: 26/03/2020 | Font: SGDE

Una vegada realitzada la matrícula, s'ha de pagar una taxa per l'estudi de la sol·licitud de reconeixement de crèdits, que s'extableix en el Decret de taxes per a cada curs acadèmic (143,73 per al curs 2019/2020).

De les assignatures reconegudes s'ha de pagar el 25% de l'import corresponent.

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants