Trasllats d'expedients acadèmics a estudis de Grau Curs 2023/2024

27/09/2023 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Reglament sobre trasllats d'expedients

(Aprovat en la sessió núm. 5/2015, del Consell de Govern, de 22 d’abril de 2015, modificada en la sessió núm. 3/2017, del Consell de Govern, de 13 de març de 2017, i en la sessió núm. 4/2019, del Consell de Govern, de 16 d’abril de 2019, i en la sessió núm. 4 del Consell de Govern de 24 d’abril de 2023) 

 

Admissió amb estudis oficials espanyols:

Per a canviar de grau l'estudiantat de l’UJI ha d'enviar la sol·licitud de canvi d'un grau cursat en l'UJI a un altre grau de l'UJI.

 

Admissió amb estudis oficials estrangers:

Nota: Per al curs 2023/2024 no s'admetran sol·licituds al Grau en Medicina per trasllat d'estudis estrangers.

 

Informació per a realitzar la matrícula

La guia docent de les assignatures dels estudis de grau UJI es pot consultar en el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA) (antes LLEU).

Per tal de conèixer les assignatures de formació bàsica de branca (FBB) dels estudis de grau UJI consulta el fullet informatiu de cada títol.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants