Trasllats d'expedients acadèmics a estudis de Grau Curs 2022/2023

27/09/2022 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Normativa sobre trasllats d'expedients

(Aprovat pel Consell de Govern núm. 5, de 22 d’abril de 2015, modificada en el Consell de Govern núm 3, de 13 de març de 2017 i en el Consell de Govern núm 4, de 16 d'abril de 2019) 

 

Admissió amb estudis oficials espanyols:

Per a canviar de grau l'estudiantat de l’UJI ha d'enviar la sol·licitud de canvi d'un grau cursat en l'UJI a un altre grau de l'UJI.

 

Admissió amb estudis oficials estrangers:

 

Informació per a realitzar la matrícula

La guia docent de les assignatures dels estudis de grau UJI es pot consultar en el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA) (antes LLEU).

Per tal de conèixer les assignatures de formació bàsica de branca (FBB) dels estudis de grau UJI consulta el fullet informatiu de cada títol.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants