UJI

Trasllats d'expedients acadèmics a estudis de Grau

Curs 2018/2019
Última modificació: 25/09/2018 | Font: SGDE
Normativa sobre procediment i criteris d’admissió d’estudiantat amb estudis universitaris oficials parcials

(Aprovat pel Consell de Govern núm. 5, de 22 d’abril de 2015 i posterior modificació del Consell de Govern núm 3, de 13 de març de 2017)

 

Admissió amb estudis oficials espanyols:

 

Admissió amb estudis oficials estrangers:

 

Informació per a realitzar la matrícula

 

La guia docent de les assignatures dels estudis de grau UJI es pot consultar en el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA) (antes LLEU).

Per tal de conèixer les assignatures de formació bàsica de branca (FBB) dels estudis de grau UJI consulta el fullet informatiu de cada títol.

Reconeixement d'assignatures en la tramitació de cursos anteriors:

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants