Vies de legalització de documents estrangers

12/04/2022 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Procediment per a la legalització per via diplomàtica.

La legalització per via diplomàtica dels documents acadèmics (títol i certificat acadèmic) suposa el reconeixement de les firmes que hi ha en cada document per cada una de les institucions següents:

  1. El ministeri d’educació del país on es van expedir els documents.
  2. El ministeri d’assumptes exteriors del país on es van expedir els documents.
  3. La representació diplomàtica o consular d’Espanya en el dit país.
  4. La Secció de Legalitzacions del Ministeri Espanyol d’Assumptes Exteriors. Aquest últim tràmit no és necessari per als documents que hagen sigut legalitzats pels consolats o ambaixades espanyoles en el estranger que porten una etiqueta transparent de seguretat.

Si el país que expedeix els documents ha subscrit el Conveni de l’Haia no cal realitzar la legalització i només és necessari que les autoritats competents del dit país expedisquen l’oportuna postil·la.

No s’exigeix la legalització dels documents originals expedits per les autoritats dels estat signataris de l’acord sobre l’Espai Europeu d’Educació Superior.

En el cas de països americans adherits al Conveni Andrés Bello la legalització per via diplomàtica no exigeix el reconeixement de firmes del Ministeri d’Assumptes Exteriors espanyol, per la qual cosa només es requereixen el tres primers passos del quatre indicats al començament d’aquest document.

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants