Certificats dels plans d'estudis

SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

D’acord amb l’Ordre 7/2019, de 28 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment selectiu d’ingrés i un procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors Tècnics de Formació Professional, i per tal de presentar la certificació universitària que acredite els ensenyaments que conformen el pla d’estudis, els titulats o titulades que han cursat en la Universitat Jaume I els seus estudis, hauran de descarregar i presentar el certificat amb signatura electrònica de distribució de crèdits en el pla d’estudis de les següents titulacions de la Universitat Jaume I

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants