UJI

El Servei d'Esports avalua la satisfacció dels seus usuaris i usuàries

Última modificació: 16/04/2018 | Font: SE

El Servei d'Esports de la Universitat Jaime I fica en marxa la campanya d'avaluació mitjançant enquestes. Aquestes van dirigides a les persones que estan gaudint de les activitats esportives en aquest segon semestre. És la manera que l'usuari té per a poder expressar la seua satisfacció, i indicar qualsevol idea o canvi en aquestes, respecte a temes com a informació, professorat, materials, instal·lacions, neteja.

Durant la setmana del 9 d'abril passaran les enquestes en activitats aquàtiques i xiquets/es, posteriorment la del 16 d'abril en fitness i esportives.

Han creat una zona d'enquestes en les instal·lacions on es realitza l'activitat. També existeix la possibilitat de realitzar-la on-line o escanejant un codi QR, aquest estarà disponible en diferents llocs segons instal·lació.

Totes les dades obtingudes en les enquestes de satisfacció seran analitzades pel Servei d'Esports, per a posteriorment obrir accions de millora i que l'usuari tinga la màxima satisfacció. Un dels compromisos de la Carta de Serveis és el d'obtenir un 3,75 sobre 5 en l'enquesta de satisfacció. Les dades obtingudes també serveixen de guia per a anar planificant activitats per al curs 2018/19.

Més informació: Activitats Servei d'Esports

Enquestes

Informació proporcionada per: Servei d'Esports