UJI

El Servei d'Esports avalua la satisfacció dels seus usuaris i usuàries

Última modificació: 07/11/2018 | Font: SE

Data: 26 al 14 de desembre de 2018
Acte: Campanya d'avaluació usuaris i usuàries d'activitats dirigides.

Enquestes de Satisfacció en Activitats dirigides

Entitat: Universitat Jaume I

Descripció:

El Servei d'Esports de la Universitat Jaime I fica en marxa la campanya d'avaluació mitjançant enquestes. Aquestes van dirigides a les persones que estan gaudint de les activitats esportives en aquest primer semestre. És la manera que l'usuari té per a poder expressar la seua satisfacció, i indicar qualsevol idea o canvi en aquestes, respecte a temes com a informació, professorat, materials, instal·lacions, neteja.

Han creat una zona d'enquestes en les instal·lacions on es realitza l'activitat. Serà el personal de Servei d'Esports juntament amb el monitor, els que proporcionaran l'enquesta als inscrits i inscrites. També existeix la possibilitat de realitzar-la on-line o escanejant un codi QR, aquest estarà disponible en diferents llocs segons instal·lació.

Totes les dades obtingudes en les enquestes de satisfacció seran analitzades pel Servei d'Esports, per a posteriorment obrir accions de millora i que l'usuari tinga la màxima satisfacció. Un dels compromisos de la Carta de Serveis és el d'obtenir un 3,75 sobre 5 en l'enquesta de satisfacció. Les dades obtingudes també serveixen de guia per a anar planificant activitats per al curs 2018/19.

Més informació: Activitats Servei d'Esports

 

Informació proporcionada per: Servei d'Esports