UJI

Horaris d'instal·lacions

Última modificació: 01/10/2020 | Font: SE

HORARI GENERAL DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

ZONA ESPORTIVA

OBERTURA I ATENCIÓ

AL PÚBLIC

ÚS ESPORTIU I

DOCENT

TELÈFONS

De dilluns a divendres

Dissabtes

De dilluns a divendres

Dissabtes

PAVELLÓ

POLIESPORTIU

8.00 a

22.00 h

9.00 a 

14.00 h

8.00 a

21.30 h

9.00 a

13.30 h

964 72 93 14

964 72 93 15

ZONA DE RAQUETES

9.00 a

22.00 h

9.00 a

14.00 h

9.00 a

21.30 h

9.00 a

13.30 h

964 38 70 51

INSTAL·LACIONS

A L'AIRE LLIURE

8.00 a 

22.00 h

9.00 a 

14.00 h

8.00 a

21.30 h

9.00 a

13.30 h

964 72 88 04

964 38 77 05

PISCINA COBERTA

8.30 a

22.00 h

9.00 a

14.00 h

8.30 a

21.30 h

9.00 a

13.30 h

964 38 77 04


*Aquests horaris poden patir variacions per modificacions legislatives o acords de la pròpia universitat.

 

TANCAT

 

 

Informació proporcionada per: Servei d'Esports