2021-Patró d’embarcacions d’esbarjo (PER)

23/07/2021 | SE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat Presencial

Dirigit a Vinculats amb l’UJI i Altres col·lectius

Objectiu

Governament d’embarcacions d’esbarjo a motor, o motor i vela de fins a 15 metres d’eslora i potència de motor adequada per a la navegació que es realitze entre la costa i les 12 milles; així com la navegació entre illes als arxipèlags Balear i Canari. A més de poder conduir motos aquàtiques.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10344

Contingut

Unitats Teòriques:

1-NOMENCLATURA NÀUTICA
1.1-Elements d'amarrament i fondege
1.2-Seguretat en la mar.
1.3-Legislació.
1.4-Abalisament.
1.5-Reglament Internacional per a Previndre 1.6-Abordatges en la Mar (RIPA).
1.7-Maniobra i navegació.
1.8-Emergències en la mar.
1.9-Meteorologia.
1.10-Teoria de navegació.
1.11-Carta de navegació.

2-Continguts procedimentals.

3-Adquisició d'actituds, valors i normes.
 

Professorat José Luís Sugrañés Escrivá

Calendari

14, 16, 21, 23, 28 i 30 de setembre; 5,7,14,19,21,26 i 28 d’octubre; 2,4,9,11,16,18, 23 i 25 de novembre. Examen: 28 de novembre de 2021, en València.

Horari Teòrica: de 19 h a 21 h. Pràctica: A concretar

Durada 70 hores

Lloc Pavelló Poliesportiu de l'UJI i Escola Dxte Nautic

Participants Màxim 24 persones

Avaluació

  • Control d’assistència del 80% de les sessions de les classes teòriques.
  • Superar les pràctiques del curs (acta de sol·licitud de pràctica de la GV).
  • Examen oficial de la Conselleria.

Crèdits 2

Certificat

Superar tots els requisits d’avaluació del Curs.

Material

Inclòs

  • Cartes nàutiques.
  • Cartera de l’escola, amb material per a càlculs: Transportador. Bolígraf, llapis, goma, retolador. Regla de 40 cm.
  • Llibre de text i Quadern de problemes.
  • Totes les presentacions del curs. APP per a poder realitzar preguntes de cada tema i exàmens reals, amb estadístiques, des de qualsevol dispositiu

No inclòs

  • Taxes de la Generalitat per a drets d’examen i expedició: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=927
  • Certificat mèdic

Inscripció Fins al 8 de setembre de 2021

Preu Curs complet PER motor: Comunitat Universitària de l’UJI:520 €, Vinculats amb l’UJI: 560 € i Altres Col·lectius: 600 € // Curs complet PER motor i vela: Comunitat Universitària de l’UJI: 640 €, Vinculats amb l’UJI: 700 € i Altres Col·lectius: 750 €

Observacions

No hi ha cap observació

Inscripció

Informació proporcionada per: Servei d'Esports