UJI

Competició interna

Àrea de competició
16/06/2018 | SE

Són activitats de competició gestionades en l’àmbit de la Universitat Jaume I que pretenen fomentar la participació dels membres de la comunitat universitària en les diferents modalitats esportives independentment del nivell d’habilitat dels mateixos.

 COMPETICIONS DEL CURS 2017-2018 

Inscripcions des del dia: 05/09/2017 08:00 fins al: 30/07/2018, per IGLU o finestreta

Informació proporcionada per: Servei d'Esports