UJI

Competició externa

14/10/2020 | SE

La competició externa engloba totes les competicions interuniversitàries en les quals els i les esportistes universitaris representen a la Universitat Jaume I en els àmbits autonòmic, nacional o internacional.

Requisits de participació:
Estudiantat de la Universitat Jaume I de grau, màster o doctorat dels títols que tinguen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.


SECRETARIA CADU

NORMATIVA:

Informació proporcionada per: Servei d'Esports