UJI

Competició externa

16/06/2018 | SE

La competició externa engloba totes aqueixes competicions interuniversitàries en les que els i les esportistes universitaris representen a la Universitat Jaume I en els àmbits autonòmic, nacional o internacional.

Requisits de participació:
Estudiantat de la Universitat Jaume I de grau, màster o doctorat dels títols que tinguen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

S’hi poden diferenciar tres tipus de competicions:


NORMATIVA:

Informació proporcionada per: Servei d'Esports