Com inscriure't?

26/07/2018 | SE
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

Com accedir al Servei d'Esports?

Prèviament a la inscripció el xiquet ha d'estar donat d'alta en l'aplicació, amb el vincle patern o matern actualitzat.

Si voleu participar en alguna activitat de xiquets i xiquetes ho podeu fer de dues formes:

A.Inscripció en línea.

Per a tenir les claus del xiquet has de sol·licitar-les mitjançant e-mail a se@uji.es.

En la data prevista s'obrirà la inscripció directa. Les places s'adjudicaran automàticament per orde d'inscripció. Posteriorment, i una vegada acabades les places, s'obrirà el procés inscripció en llista d'espera. Les dates es publicaran amb la suficient antelació. 

Inscripcions ací

B.Inscripció per finestreta.

Seguirà el mateix format que les inscripcions en línea, però gestionades pel personal del Servei d'Esports, i sempre respectant les mateixes dates programades.

Recurs d'imatge uji_pas_pdi index

Comunitat universitària i entitats vinculades

Estudiants, PAS, PDI i personal d'entitats vinculades

Recurs d'imatge familiar_personal_empreses_serveis index

Familiars* i personal d'empreses de serveis

*Cònjuge, parella de fet, fills menors de 18 anys (segons les característiques de l'activitat oferida), d'un membre de la comunitat universitària. Empreses de servei de l'UJI (treballadors que desenvolupen la seua jornada laboral dins de l'UJI), monitors i monitores i entrenadors i entrenadores del Servei d'Esports

Informació proporcionada per: Servei d'Esports