UJI

Com inscriure't?

Última modificació: 26/07/2018 | Font: SE

Com accedir al Servei d'Esports?

Prèviament a la inscripció el xiquet ha d'estar donat d'alta en l'aplicació, amb el vincle patern o matern actualitzat.

Si voleu participar en alguna activitat de xiquets i xiquetes ho podeu fer de dues formes:

A.Inscripció en línea.

Per a tenir les claus del xiquet has de sol·licitar-les mitjançant e-mail a se@uji.es.

En la data prevista s'obrirà la inscripció directa. Les places s'adjudicaran automàticament per orde d'inscripció. Posteriorment, i una vegada acabades les places, s'obrirà el procés inscripció en llista d'espera. Les dates es publicaran amb la suficient antelació. 

Inscripcions ací

B.Inscripció per finestreta.

Seguirà el mateix format que les inscripcions en línea, però gestionades pel personal del Servei d'Esports, i sempre respectant les mateixes dates programades.

Informació proporcionada per: Servei d'Esports