Tennis

07/07/2016 | SE

El Servei d'Esports ofereix diferents nivells i formes de practicar el tennis. D'una banda, podeu apuntar-vos a tennis iniciació, on aprendreu les tècniques bàsiques del tennis, o podeu inscriure-vos a tennis perfeccionament on millorareu aspectes més tècnics.


Cursets d'iniciació i perfeccionament a l'esport del tennis amb monitor d'un màxim de 10 classes.

Informació proporcionada per: Servei d'Esports
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16