UJI

Tenis

12/02/2021 | SE

El Servei d'Esports ofereix diferents nivells i formes de practicar el tenis. D'una banda, podeu apuntar-vos a Tenis: iniciació, on aprendreu les tècniques bàsiques del tenis, o podeu inscriure-vos a Tenis: perfeccionament, on millorareu aspectes més tècnics.


Cursets d'iniciació i perfeccionament a l'esport del tenis amb professorat d'un màxim de 10 classes.

Les proves de nivell per a accedir als grups de Tenis: perfeccionament seran de 19.00 a 20.00 h en les següents dates:

  • 18 de setembre
  • 23 d'octubre
  • 20 de novembre
  • 18 de desembre
  • 15 de gener
  • 19 de febrer (suspesa)
  • 26 de març
  • 23 d'abril

 

INSCRIPCIÓ A LA PROVA DE TENIS

Informació proporcionada per: Servei d'Esports