Voluntariat esportiu

09/07/2021 | SE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El voluntariat esportiu està inclòs dins del programa d’UJI-Voluntària de la Universitat Jaume I, que ofereix la possibilitat a totes les persones de la comunitat universitària (estudiantat, PAS i PDI), de poder participar activament en la consecució d'una societat més justa.

El voluntariat esportiu és gestionat pel Servei d'Esports de la Universitat Jaume I permet col·laborar en la labor que el servei realitza, amb la finalitat d'afavorir el desenvolupament integral de les persones que formen la comunitat universitària i del seu entorn, per mitjà del foment de la pràctica esportiva i les activitats físiques.

La realització d'aquest voluntariat es concreta en tres parts diferenciades:
• Rebre formació bàsica a càrrec de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
• Rebre formació específica (de mínim 8 hores) a càrrec del Servei d'Esports.
• Participar en el desenvolupament de les activitats seleccionades per a col·laborar.

Informació proporcionada per: Servei d'Esports