UJI

Campanya Reactiva't

28/04/2021 | SE

Inscripcións:

Accés a activitats:

Podràs accedir a 28 activitats amb un total de 127 hores setmanals d'activitats de condicionament físic i salut (excepte musculació), aquàtiques i esportives. Estan excloses de la campanya les activitats de xiquets i xiquetes, raquetes i natura.

Duració de la campanya

 • Del 13 d'abril al 16 de juliol de 2021

Protocol d'ús:

 • Podràs reservar plaça fins amb 72 hores d'antelació
 • Podràs reservar plaça fins a 3 activitats diàries
 • No podràs reservar plaça en dues activitats a la mateixa hora, el mateix dia.
 • Amb la finalitat d'optimitzar les places i que no es veja perjudicat cap usuari o usuària, si has reservat plaça i no acudiràs, podràs anul·lar-la fins al mateix moment d'iniciar-se l'activitat.
 • En l'accés a cada aula hi haurà uns fixadors. Hauràs de fitxar entre els 10 minuts abans d'iniciar-se l'activitat i els 30 minuts següents. En cas de reservar i no fitxar podràs ser sancionat o sancionada amb no poder reservar durant un període de temps.

Preus de tota la campanya:


AMB TARGETA ESPORTIVA
 
 • 20 € Estudiantat/PAS/PDI 
 • 30 € Familiars de 1er grau i empreses de serveis      
 • 40 € AlumniSAUJI Premium        
 • 50 € Altres
   SENSE TARGETA ESPORTIVA
 
 • 30 € Estudiantat/PAS/PDI 
 • 40 € Familiars de 1er grau i empreses de serveis      
 • 50 € AlumniSAUJI Premium        
 • 60 € Altres
Informació proporcionada per: Servei d'Esports