Bústia de suggeriments

Última modificació: 13/09/2016 | Font: SE

Exposa la teua consulta, queixa, suggeriment o felicitació sobre qualsevol aspecte del Servei d'Esports i la teua sol·licitud serà atesa a la major brevetat possible.

Si ens voleu aportar qualsevol comentari relatiu al funcionament de la Bústia UJI, adreçeu-vos a Bustia UJI.

Les peticions de la Bústia UJI no tenen, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu, i la seua interposició no paralitza els terminis que estableix la normativa vigent i tampoc condiciona l'exercici de les restants accions o drets que puguen exercir les persones interessades.

Informació proporcionada per: Servei d'Esports
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16