Públics per a la ciència

28/06/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Títol: Públics per a la ciència

Convocatòria: Ajudes per al Foment de la Cultura Científica, Tecnològica i de la Innovació de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri d'Economia i Competitivitat

Modalitat: 3.1 Xarxa d'unitats de cultura científica i de la innovació (UCC+i)

Data d'inici del període d'execució: 1 d'octubre de 2014

Data final del període d'execució: 30 de setembre de 2015

Codi projecte: FCT-14-8353

Quantia concedida: 20.000,00 €

 

RESUM

La Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i) de la Universitat Jaume I busca fer un pas més en la seva labor de comunicació, divulgació, formació i recerca a través del projecte «Públics per a la ciència» amb el qual es dirigeix especialment a quatre col·lectius claus per a una promoció efectiva de la cultura científica, tecnològica i de la innovació. Es tracta, en primer lloc, del personal investigador i innovador, i la comunitat universitària en el qual s'inscriu, ja que sense la seva implicació no és possible la transmissió de la cultura científica. Les accions han estat encaminades a incrementar la seva participació, assessorar-los i dotar-los d'eines per comunicar i divulgar.

En segon lloc, la ciutadania és el destinatari al que es dirigeixen la majoria de les accions. El projecte fa a més especial èmfasi a acostar la ciència i la figura dels investigadors i investigadores a l'entorn més proper, a través de diàlegs i debats que fomentin la participació i la interacció. Un tercer col·lectiu prioritari són els públics especials, en concret, les persones amb diversitat funcional. Un quart públic estratègic és l’estudiantat no universitari, com a destinatari de les accions de foment de vocacions científiques i col·lectiu clau en el futur d'una societat amb una major cultura científica. Per a cadascun d'aquests públics es plantegen objectius, formats i estratègies de comunicació específics amb la finalitat d'aconseguir la màxima efectivitat.

 

OBJECTIUS

Com a Unitat registrada a la Xarxa de UCC+i de la FECYT, l'objectiu final pansa per promoure la cultura científica i de la innovació de la Universitat, treballant sinèrgicament amb els altres membres de la xarxa. Com a objectius específics per al període 2014-2015 es planteja repensar cadascun dels públics estratègics per reforçar i impulsar noves accions que permetin arribar de la forma més eficient a cadascun d'ells i aconseguir les següents metes

  • En el cas del personal investigador i innovador el principal objectiu pansa per conscienciar-li de la importància de la cultura científica i estimular la seva participació en la difusió de resultats.
  • De cara a la societat en general i de forma especial a l'entorn, els objectius se centren a acostar la ciència i la innovació afavorint la seva comprensió; fomentar la participació en diàlegs i debats amb investigadors; despertar l'interès per la ciència i conscienciar a la ciutadania de la importància de la cultura científica com a element clau per a la democràcia.
  • Pel que fa als públics especials, l'objectiu passa per fer possible l'accés de les persones amb discapacitat tant als productes com a les plataformes de comunicació de la ciència; difondre'ls i traslladar l'experiència adquirida als comunicadors de la ciència de cara a afavorir una major accessibilitat als continguts.
  • En l’estudiantat no universitari els objectius coincideixen amb els de la societat en general, però a més es busca fomentar les vocacions científiques.

 

RESULTATS I ACCIONS

Logotip FECYT

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions