Canals per a la participació dels públics de la ciència

28/06/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Títol: Canals per a la participació dels públics de la ciència

Convocatòria: Ajudes per al Foment de la Cultura Científica, Tecnològica i de la Innovació de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri d'Economia i Competitivitat 2015

Modalitat: Xarxa d'Unitats de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+I)

Data d'inici del període d'execució: 1 de gener de 2016

Data final del període d'execució: 1 de desembre de 2016

Codi projecte: FCT-15-9786

Quantia concedida: 20.000,00 €

 

RESUM

L’UCC+i de la UJI planteja establir nous mecanismes de participació que afavoreixin un diàleg entre la comunitat científica i la societat en el context de la Recerca i Innovació Responsable impulsat per la Unió Europea i el Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació 2013-2016. El projecte busca avançar cap a una comunicació bidireccional amb els quatre públics estratègics de la ciència establerts per l’UJI: la comunitat universitària, prioritzant el personal investigador i innovador; la ciutadania, amb especial atenció a l'entorn; els públics amb necessitats especials, i de forma específica les persones amb diversitat funcional; i l’estudiantat preuniversitari, de cara a fomentar les vocacions i el Coneixement Públic de la Ciència.

Amb cadascun d'aquests col·lectius es busca establir canals de participació i diàleg, buscant que col·laborin a determinar els temes a tractar pel que es realitzarà una campanya -presencial i en línia- a través de la qual els públics proposaran termes científics a incorporar a el “Vocabulari científic” audiovisual de l’UJI i s'iniciarà una col·laboració amb el periòdic Mediterraneo, medi amb major difusió de l'àmbit d'influència de l’UJI, perquè els lectors plantegin temes a tractar pels investigadors.

Es potenciaran les accions d'interacció a nivell presencial i online, mitjançant l'organització de debats, diàlegs i cafès amb ciència i mitjançant entrevistes a través de Twitter. Es fomentarà la presència en els mitjans de comunicació de proximitat i nacionals mitjançant una guia bàsica d'experts en àrees d'interès. També s'estudiarà la viabilitat d'engegar un curs especialitzat de comunicació de la ciència.

Totes aquestes accions vindran a reforçar la labor realitzada per l’UCC+i que abasta des de la comunicació i divulgació de la ciència a la formació en comunicació de la ciència i la recerca en aquests àmbits de cara a una contínua millora.

 

OBJECTIUS

Com a Unitat registrada a la Xarxa d’UCC+i de la FECYT, l'objectiu final és seguir promovent la cultura científica i de la innovació de la Universitat a través d'accions de comunicació científica, divulgació, formació i recerca, i treballant sinérgicamente amb els altres membres de la xarxa. Com a objectius específics per al període 2015-2016 es planteja establir mecanismes que afavoreixin la participació dels públics i la comunicació bidireccional amb els mateixos. Les accions dirigides a cadascun dels públics estratègics busquen arribar de la forma més eficient per aconseguir les següents metes específiques:

• En el cas del personal investigador i innovador i la comunitat universitària el principal objectiu passa per conscienciar-li de la importància de la cultura científica i estimular la seva participació activa en la difusió de resultats.

• De cara a la societat en general i de forma especial a l'entorn, els objectius se centren a acostar la ciència i la innovació afavorint la seva comprensió; fomentar la participació en diàlegs i debats amb investigadors; despertar l'interès per la ciència i conscienciar a la ciutadania de la importància de la cultura científica com a element clau per a la democràcia; obrir canals de diàleg i interacció i establir mecanismes per conèixer les expectatives i els interessos de la ciutadania respecte a la informació científica i tecnològica.

• Pel que fa als públics especials, l'objectiu passa per afavorir la seva participació en accions de comunicació i difusió de la ciència; conèixer els seus interessos en matèria d'informació científica; i facilitar l'accés de les persones amb discapacitat tant als productes audiovisuals sobre ciència com a les plataformes de comunicació de la ciència.

• En el cas del estudiantat preuniversitari els objectius coincideixen amb els de la societat en general, però a més es busca fomentar les vocacions científiques.

 

ALGUNS RESULTATS

Guia d'experts

Entrevistes a investigadors/as a través de Twitter.

Newsletter Ciència UJI TV per a públic preuniversitari. Enviament de 5 nombres anuals.

Vídeos gravats per alumnat de Ciències de la Comunicació dins del projecte Labcom-Ciència.

Videoblog Ciència UJI TV.

Ciència en Vox UJI Ràdio. “Una finestra a la ciència”

Notes sobre ciència

Setmana de la Ciència

Col·laboració amb el periòdic Mediterráneo per a l'engegada d'una secció que permetia als lectors plantejar qüestions i consultes sobre ciència

Logotip FECYT

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions