Investigació a l'UJI sobre Alzheimer i malalties neurodegeneratives: grups i projectes

05/04/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I compta amb diversos grups d'investigació que han desenvolupat o realitzen en l'actualitat projectes vinculats d'alguna manera amb l'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives. A través del projecte «Alzheimer conCiencia», finançat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, s'ha buscat aglutinar i implicar en el projecte als grups provinents de diferents àmbits de coneixement amb l'objectiu d'aprofitar sinergies, posar en comú esforços i millorar el diàleg entre tots els actors vinculats amb la investigació.

 
Grup d'Investigació en Neurobiotecnologia

El grup d'investigació en Neurobiotecnologia de l'UJI, pertanyent a la Unitat Predepartamental de Medicina, ha realitzat diversos projectes vinculats amb l'Alzheimer, des d'un punt de vista d'anàlisi tant molecular com cel·lular i de sistemes, amb l'objectiu d'avançar en el coneixement dels mecanismes que desencadenen les malalties neurodegeneratives i els seus possibles tractaments, sempre des de la perspectiva de la neurobiotecnologia.

Web del grup: https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=268

 • Projecte: Determinar el paper específic dels substrats del receptor d'insulina/IGF1 en memòria dependent d'hipocamp mitjançant l'ús de AAV i nanopartícules          

Finançament: Universitat Jaume I

Període: 2019-2021

Resultats: Demostrar que la falta de proteïnes específiques en la via d'acció de la insulina i altres factors tròfics són necessàries per a la memòria, i en particular per a la memòria espacial.

 • Projecte: Biotecnologia per a combatre l'Alzheimer

Finançament:  Micromecenatge a través del projecte Precipita de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

Període:  2017 i continua

Resultats: Avanç en el desenvolupament de les eines biotecnològiques.

 • Projecte: Estudi de l'especificitat de vies d'insulina /IGF-1 en els patrons d'arborització i senyalització mitjançant l'ús de virus associats a adenovirus (AAV)       

Finançament: Universitat Jaume I

Període:  2014-2017

Resultats: demostrar que les vies d'insulina i d'IGF1 estan alterades en situacions inflamatòries i noves molècules amb acció terapèutica.

 • Projecte: Efectes de l'acumulació de beta amiloide i tau sobre els dèficits cognitius i socials en un model murino de la malaltia d'Alzheimer.

Finançament: Universitat Jaume I

Període: 2018-2020

 

Q-HEART - Quality of Life and Sustainable Development from Music and the Arts

El grup d'investigació Quality of Life and Sustainable Development from Music and the Arts Q-HEART, del Departament d'Educació i Didàctiques Especifiques, centra la seua activitat en àmbits com la inclusió social i educativa des de les arts i la cultura; el valor de la música i la paraula per a la millora de la qualitat de vida; la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en els Programes Educatius; la innovació i avaluació de les pedagogies actives, i la prevenció de demències des de les arts.

Web del grup: https://sites.google.com/view/harmonies-of-the-environments-/q-heart

 • Projecte: Aportacions de l'eurítmia i la lectura per a la prevenció de l'Alzheimer. Accions i actituds.

Finançament: Universitat Jaume I i Residencia Azahar del Mediterráneo

Període: 2014

Resultat: Es demostra una millora objectiva i observable en els participants pel que fa a la satisfacció en les relacions socials, la satisfacció amb la vida, en l'activitat i oci i en el nivell d'activitat. L'estudi no demostra una millora significativa pel que fa a l'àmbit de la memòria, si bé es planteja que aquest fet es veu principalment representat per la falta de continuïtat del programa i el curt espai de temps del qual es disposarà per a dur a terme les activitats. Així mateix i, partint des de la mateixa línia de falta de continuïtat i poca temporalitat, s'ha observat que sí que milloren aspectes vinculats directament amb la qualitat de vida, l'autoestima i, en definitiva, la felicitat de les persones majors, fins i tot aquelles persones que presenten deterioració cognitiva moderada. Aquest fet reflecteix que les activitats plantejades presenten un alt nivell potencial en la millora emocional de la persona major.

 

Llengües i Cultures Europees i Nous Llenguatges Literaris i Audiovisuals

Grup d'investigació del Departament de Filologia i Cultures Europees que aborda àmbits com ara contactes entre llengües i cultures europees; noves tecnologies aplicades al llenguatge; pragmàtica intercultural i estudis de gènere; anàlisi del discurs i lingüística aplicada a l'espectacle, els audiovisuals, la publicitat i el periodisme, l'ensenyament de llengües i la divulgació dels coneixements especialitzats; literatura comparada i crítica de les arts; història de la literatura catalana, i cultura i literatura de Castelló.

Web del grup: https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=083

 • Projecte: La construcció discursiva del conflicte: territorialitat, imatge de la malaltia i identitats de gènere en la literatura i en la comunicació social

Finançament: Ministeri d'Economia i Empresa (MINECO)

Període: 01 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2020

Resultats: Publicacions sobre la imatge social de les malalties a través de la literatura i la comunicació social.

 

Bioquímica Computacional (BioComp)

El grup Bioquímica Computacional BioComp, del Departament de Química Física i Analítica, es dedica a la descripció computacional dels fenòmens de catàlisis en sistemes biològics, principalment processos catalitzats per enzims. Per a això, es desenvolupen, implementen i utilitzen teories, mètodes i tècniques de química teòrica i computacional. Es creen algorismes i protocols computacionals i aquest nou coneixement s'explota en el disseny de nous materials amb propietats per a ser utilitzats en biomedicina i biotecnologia.

Web del grup: http://www.biocomp.uji.es/

 • Projecte: Modelització multiescala de reaccions químiques en entorns biològics

Finançament: Ministeri d'Economia i Competitivitat

Període: 2016-2018

Resultats: Coneixement a escala molecular dels processos enzimàtics relacionats amb la degeneració cerebral

 • Projecte: QMcube: una plataforma universal per a simulacions multiescala en sistemes biològics. Interpretant i predient l'activitat enzimàtica.

Finançament: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

Període: 2019-2021 (pendent de resolució)

Resultats: S'espera continuar amb els estudis a nivell computacional i obrir més col·laboracions.

 

Research Group on Machine Learning for Smart Environments (Giant)

El grup GIANT del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics desenvolupa diferents línies d'investigació en el camp de l'aprenentatge automàtic, els entorns intel·ligents i la localització en interiors.

Web del grup: http://giant.uji.es/

 • Projecte: Del canvi abrupte i deriva lineal en el comportament de persones localitzades amb tècniques no invasives de posicionament en interiors

Finançament:  Universitat Jaume I

Període: 1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2020

Resultats: Sistema de detecció del decaïment cognitiu en persones majors, amb l'ajuda de dispositius intel·ligents (smart-watches).

 

Unitat Predepartamental d'Infermeria
 • Projecte: Perfil del pacient amb Alzheimer a la província de Castelló

Període: 2019-2020

Resultats: Elaboració del perfil del pacient amb Alzheimer a la província de Castelló.

 

Ètica Pràctica i Democràcia

El grup centra el seu àmbit investigador i d'actuació en els àmbits de l'ètica empresarial, la responsabilitat social empresarial, el desenvolupament de codis ètics i l'elaboració d'informes de sostenibilitat i de responsabilitat social empresarial, entre altres eines relacionades amb la gestió de l'ètica i la responsabilitat social. En els últims anys ha desenvolupat a més una línia d'investigació sobre investigació i innovació responsables (RRI).

Web del grup: http://eticaydemocracia.uji.es/

 • Projecte: Comunicació per al desenvolupament de la investigació i innovació responsables: una experiència aplicada en biotecnologia contra l'Alzheimer

Finançament:  Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Període: 2018-2019

Resultats: El projecte en el qual s'emmarca «Alzheimer conCiencia» està desenvolupat per la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació, adscrita al Servei de Comunicació i Publicacions de l'UJI, i el grup d'investigació Ètica Pràctica i Democràcia, i pretén aconseguir els següents resultats: implantació d'un model de comunicació per a la Investigació i Innovació Responsables que té com a base conceptes ètics lligats a la democràcia deliberativa i la ciutadania activa aplicat a l'àmbit de l'Alzheimer i les malalties neurodegeneratives; establiment d'accions de diàleg entre col·lectius vinculats a aquesta temàtica; elaboració d'una publicació que reculla els resultats del projecte disponible online i en obert; i presentació dels resultats a la societat i entre públics especialitzats.

 

Altres grups d'investigació amb interès en l'àmbit de l'Alzheimer:

En el marc del projecte «Alzheimer conCiencia» han mostrat també el seu interès a participar els següents grups de diferents àmbits del coneixement:

 • IMK-Innovació en Màrqueting. El grup d'investigació està especialitzat en el desenvolupament de projectes interdisciplinaris, especialment centrades en l'anàlisi d'impactes econòmics i socials, així com en la cerca d'informació prèvia secundària en bases de dades per a la presentació de projectes competitius.

Web del grup: https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/?codi=178&p_idioma=es&antiguedad=10

 • Com-Ciència. Grup d'investigació que aborda àmbits com ara comunicació pública de la ciència, comunicació i cultura científica, emprenedoria i innovació, teoria i tecnologia de la comunicació, història de la ciència i la tecnologia, producció audiovisual, imatge científica i fotografia científica.

Web del grup: http://com-science.uji.es/

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions