UJI

«Alzheimer conCiencia»

Última modificació: 10/01/2019 | Font: SCP

 «Alzheimer conCiencia» aglutina les accions realitzades en el marc del projecte Comunicació per al desenvolupament de la investigació i innovació responsables: una experiència aplicada en biotecnologia contra l'Alzheimer finançat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia que té com a objectiu afavorir accions de diàleg i participació al voltant de les investigacions vinculades al camp de l'Alzheimer i les malalties neurodegeneratives que es desenvolupen a la Universitat Jaume I. 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions