UJI
  • UJI
  • Materials formatius sobre innovació responsable

Materials formatius sobre innovació responsable

Última modificació: 16/04/2020 | Font: SCP

Materials formatius desenvolupats dins del projecte "Experiències en innovació responsable: una oportunitat per als parcs científics valencians". Amb l'objectiu d'afavorir la transferència, tots els materials es poden descarregar i utilitzar fent referència al projecte. 

Acords i desacords amb afirmacions sobre RRI

Material

Targetes magnètiques amb frases polèmiques i pissarra imantada amb tres espais per a distribuir-les: a favor, en contra i dubte.

Les 32 targetes es divideixen en tres blocs diferenciats pel color de la línia central. Cada bloc inclou frases sobre les quatre dimensions de la RRI: Diversitat i inclusió; obertura i transparència; anticipació i reflexió: receptivitat i adaptació al canvi.

Descripció

La dinàmica de les targetes consisteix en el fet que, per grups, debaten sobre les frases polèmiques que es plantegen en les targetes. Aquestes frases estan especialment pensades per a reflexionar sobre els diferents conceptes relacionats amb la RRI, per a així interioritzar-los de manera pràctica. L'objectiu és que el grup arribe a un consens sobre si està a favor de la frase que es planteja, en contra, o si no aconsegueix decantar-se per cap d'aquestes dues opcions. Una vegada presa la decisió cal col·locar la carta en la pissarra imantada.

Els diferents blocs, que es distingeixen pel color de la línia central, s'han desenvolupat per a poder treballar amb diversos grups. No obstant això, les qüestions que es plantegen en cada bloc són diferents per a així poder debatre de manera visual i conjunta les decisions que ha pres cada grup.

 

Reflexió sobre els eixos de la RRI per a aplicar-los en l'empresa

Material

Baralla amb 16 cartes estructurada sobre la base dels eixos de la RRI establits per la Unió Europea: responsabilitat i bon govern; inclusió; educació científica; igualtat de gènere; ètica; transparència i accés obert.

Es van imprimir diferents còpies per a poder treballar amb diversos grups de manera simultània. 

El revers de les cartes recull la imatge visual i els conceptes claus del projecte, així com els logos de l'UJI i de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana. 

Descripció

Les cartes de la baralla plantegen qüestions per a reflexionar de manera individual sobre els diferents eixos de la RRI establits per la Unió Europea. D'aquesta forma, es pretén que els participants es plantegen si s'estan realitzant accions vinculades a la RRI en la seua empresa o projecte, com es podrien implantar en el cas que no es realitzen o com es podrien millorar en el cas que sí que s'estiguen duent a terme. 

Una vegada s'haja realitzat aquesta reflexió individual, es poden compartir les idees que s'han desenvolupat o les dificultats que s'han trobat amb la resta de companys del grup per a així establir un diàleg que enriquisca les propostes des de diferents sectors empresarials i diversos punts de vista.

 

Tríptic informatiu: “Experiències en innovació responsable: parcs científics valencians”

Material

Tríptic informatiu en valencià i castellà. 

Descripció

El tríptic inclou de manera sintètica cinc aspectes claus de la RRI per a l'àmbit empresarial i de la innovació. En concret, inclou els apartats Què és la Investigació i Innovació Responsables (RRI)?; Per què és important per a les empreses i la societat?; Dimensions de la RRI; Eixos de la RRI per a la Comissió Europea i les cinc claus per a aplicar la RRI.

La portada recull la imatge visual i el nom del projecte, així com els logos de l'UJI i de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana.


Presentació “Claus i oportunitats de la RRI per a l'impuls empresarial”

Material

Power point sobre RRI enfocat a empreses. Inclou els logos de l'UJI i la  Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana. 

Descripció

La presentació inclou els aspectes més destacats de la RRI, posant l'accent en aquells de major interés per al sector empresarial i innovador.

En concret, la presentació inclou els apartats: Riscos i dilemes del desenvolupament de la ciència i la tecnologia; Algunes consideracions sobre la RRI; Definicions de RRI; Els 6 temes claus de la RRI segons la Comissió Europea; Implementant la RRI: 4 dimensions; Una realitat multidimensional; La visió de la indústria; Cinc claus per a aplicar al RRI, i Resultats d'adoptar la RRI. 

La presentació es completa amb recursos web, recursos de vídeo i referències bibliogràfiques sobre RRI especialment seleccionades per al sector empresarial i parcs científics. 


Presentació “Bones pràctiques en RRI: El cas de Espaitec”

Material

Power point sobre RRI enfocat a empreses. Inclou els logos de l'UJI i la  Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana. 

Descripció

La presentació recull informació sobre el desenvolupament i els resultats del projecte “Cap a una innovació responsable: els parcs científics com a motor de canvi”.  La presentació se centra en els resultats d'aplicar accions de RRI per a les empreses participants, incloent les reflexions realitzades pels responsables de cadascuna d'aquestes.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions