UJI

Papereria corporativa

Última modificació: 23/03/2018 | Font: SCP

La Unitat de Disseny del Servei de Comunicació i Publicacions gestiona el disseny i gestió de la papereria corporativa de la Universitat Jaume I. Les comandes es realitzen al següent formulari: peticions. La gestió del disseny i preparació per a imprenta es gratuït, però la impressió del material és a càrrec del departament, centre o servei que realitza la petició.

Podeu consultar el Manual bàsic de papereria corporativa (en format PDF)

 • Targeta personal
  Les targetes personals de la Universitat Jaume I estan adaptades a un disseny únic que identifiquen el seu personal amb la institució.
 • Tarja gran
  Les targes grans institucionals estan adaptats a un disseny únic. Poden ser personals o de serveis, departaments o centres. Tenen una mida de 10 x 21 cm.
 • Paper A4 corporatiu
  El Paper corporatiu i personalitzat de la Universitat Jaume I està adaptat a un disseny únic que identifica el departament, centre o servei de la institució.
 • Paper per a certificats
  La Unitat de Disseny gestiona la impressió de models propis de paper A4 per a la impressió de certificats per part de departaments, centres o serveis.
 • Sobres corporatius
  Els sobres institucionals de la Universitat Jaume I que han de estar personalitzats per departaments, centres o serveis han d'estan adaptats a un disseny únic.
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions