Programa Sènior UJI

El PAS i PDI jubilat de l’UJI és un col·lectiu especial pel vincle continuat i ininterromput que ha tingut amb la institució.

Quan un PAS o un PDI de l'UJI es jubila, passa a formar part del seu personal jubilat i rep el reconeixement de la Universitat en un acte homenatge que se celebra anualment.

El personal d'administració i serveis i el docent i investigador que es jubila pot unir-se, de forma voluntària i gratuiïta, al programa Sènior UJI per a mantenir el vincle actiu amb la Universitat, gaudir d'avantatges com quan eren PAS o PDI en actiu, seguir participant del món universitari i mantenir la relació amb la resta de membres sènior UJI.