21/07/2022 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
 1. Política editorial de la Col·lecció  Emergents
 2. Data de començament
 3. Director de la Col·lecció
 4. Comitè científic
 5. Instruccions als autors per a l'enviament d'originals
 6. Informació sobre el procés de selecció de manuscrits
 7. Notícies

 

VEURE TÍTOLS DE LA COL·LECCIÓ

 

1. POLÍTICA EDITORIAL DE LA COL·LECCIÓ EMERGENTS

La col·lecció «Emergents» es va crear per difondre les millors contribucions a les Jornades de Foment de la Investigació, juntament amb altres contribucions invitades, en format de llibre físic i electrònic que responga a estàndards de qualitat acadèmica, incloses les bones pràctiques del comitè internacional d’ètica de les publicacions COPE (Committee on Publication Ethics). El nom de la col·lecció fa referència a la natura emergent de les recerques que s’hi publicaran. Els programes internacionals de recerca veuen amb interès creixent la funció de les Ciències Humanes i Socials per traslladar els beneficis de la inversió en ciència i tecnologia a la societat. El coneixement actual de com l’ésser humà interacciona amb altres individus dins les societats deixa encara moltes incògnites sense resoldre i la recerca en aquestes disciplines té la clau dels grans reptes que se’ns plantegen a les societats del futur. La Facultat de Ciències Humanes i Socials organitza des del 1995 les Jornades de Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials per crear un fòrum de debat on potenciar un treball conjunt i multidisciplinari, especialment de les investigadores i investigadors novells. En les Jornades, l’estudiantat i les investigadores i investigadors adscrits a la Facultat troben un fòrum per a les seues recerques i els seus projectes de recerca, per trobar veus alternatives i per iniciar-se en processos d’avaluació de la qualitat. Aquesta col·lecció és el testimoni del gran abast de les Ciències Humanes i Socials i ens permet explorar tot allò que ens fa part del que la Declaració Universal dels Drets Humans anomena «la família humana».

2. DATA DE COMENÇAMENT

Any 2020.

3. DIRECCIÓ DE LA COL·LECCIÓ

Andreu Casero Ripolles

Catedràtic/a d'Universitat, Periodisme
Departament de Ciències de la Comunicació
Universitat Jaume I de Castelló, Espanya.

> Web personal

4. COMITÈ CIENTÍFIC

 • Esther Monzó-Nebot (Universitat Jaume I de Castelló, Espanya)
  > Web personal
 • Patricia Salazar Campillo (Universitat Jaume I de Castelló, Espanya)
  > Web personal
 • Javier Vellón Lahoz (Universitat Jaume I de Castelló, Espanya)
  > Web personal
 • Manuela Alonso Salt (Universitat Jaume I de Castelló, Espanya)
  > Web personal
 • Robert Arnau Roselló (Universitat Jaume I de Castelló, Espanya)
  > Web personal
 • M. Carmen Campoy Cubillo (Universitat Jaume I de Castelló, Espanya)
  > Web personal
 • Hugo Doménech Fabregat (Universitat Jaume I de Castelló, Espanya)
  > Web personal
 • Carmen María Fernández Nadal (Universitat Jaume I de Castelló, Espanya)
  > Web personal
 • Jesús Gil Gómez (Universitat Jaume I de Castelló, Espanya)
  > Web personal
 • Jorge Martí Contreras (Universitat Jaume I de Castelló, Espanya)
  > Web personal
 • Susana Miquel Segarra (Universitat Jaume I de Castelló, Espanya)
  > Web personal
 • Kim Schulte (Universitat Jaume I de Castelló, Espanya)
  > Web personal
 • Mónica Velando Casanova (Universitat Jaume I de Castelló, Espanya)
  > Web personal

5. INSTRUCCIONS ALS AUTORS PER A l'ENVIAMENT D'ORIGINALS

Veure la normativa

6. INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE MANUSCRITS

La col·lecció EMERGENTS de la Universitat Jaume I està oberta a la publicació de manuscrits que s'adecuen a la línia editorial, en coherència als objectius de la mateixa. El procediment, per fases successives, és el següent:

 1. L'autor/a emplena el formulari en línia PROPOSTA DE PUBLICACIÓ
 2. Una vegada emplenat el sistema envia a l'autor/a una resposta automàtica de confirmació, amb assignació d'un nombre de registre i data, i instruccions per a l'enviament de l'original per a iniciar la cerca d'avaluadors científics.
 3. Una vegada l'autor/a ha enviat l'original per correu electrònic en la condicions requerides es procedeix a la cerca dels avaluadors externs, entre experts de la matèria, de forma anònima, per part de l'editorial sense restricció ni imposició.
 4. Quan els avaluadors remeten el seu informe, si és desfavorable es comunica a l'autor la desestimació o se cerca altres informes. Si l'informe és favorable se li trasllada al director de la col·lecció per a la seua acceptació.
 5. Finalment es comunica a l'autor/a l'acceptació per a la publicació i se li requereix l'original completament definitiu.

Simultàniament se sol·licita comitè científic de la col·lecció, coordinat pel director Prof. Andreu Casero, compost per experts de la Universitat Jaume I, en proporció paritària homes/dones, el seu assessorament a proposar monogràfics coordinats per professors de prestigi i propostes de textos provinents d'excel·lents tesis doctorals de joves autors.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions