Línies editorials. Proposta de publicacions. Informació del formulari

06/10/2023 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Publicacions de la Universitat Jaume I publica, amb qualitat formal, al voltant de les matèries que imparteix la Universitat. La línia editorial de Publicacions de la Universitat Jaume I exclou obres de mera creació literària i opinió.

El procés d’edició exigeix que el contingut científic de les obres siga avaluat, en el cas de les monografies, de forma anònima per persones expertes externes a la institució (peer review, doble cec). En el cas de resultats de les jornades científiques, és el corresponent comitè o consell assessor, que apareixerà a la publicació, qui en fa l'avaluació.

La revisió externa forma part dels estàndards per al bon posicionament als rànquings com el Scholarly Publishing Indicators (SPI), en qual apareix Publicacions de la Universitat Jaume I en el número 87 del rànquing d’editorials, millorant notablement respecte del rànquing anterior que era de 2014, en el qual ocupava la 132a posició.

PROCEDIMENT

El procés editorial comença quan un autor o autora emplena el FORMULARI DE PROPOSTA DE PUBLICACIÓ, on es demanen les dades d'autoria i de l'obra, i envia el PDF de l’original definitiu. Si la proposta entra dins la línia editorial i és inèdita, en el cas de les monografies, s'envia a avaluar i, d’acord amb el resultat d'aquest informe i d'altres variables, com ara la disponibilitat de treball i econòmica, la possibilitat de coedicions, de cofinançament, d'inserció en una col·lecció, etc., prèvia autorització de la direcció de la col·lecció, es comunica a l'autor o autora l'acceptació o no de la proposta.

El formulari restarà obert en dos períodes anuals:

1. febrer-març

2. octubre-novembre

Després de cada període de recepció d'originals hi haurà un termini de dos-tres mesos per a avaluar les propostes i establir un cronograma o ordre d'edició d'acord amb les direccions de les col·leccions corresponents.

 

Consulta les normes de presentació d'originals

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions