panoramica UJI

Presentació

Última modificació: 29/07/2016 | Font: SCP

El Servei de Comunicació i Publicacions és l'òrgan professional responsable de la gestió de la imatge i la comunicació de la Universitat Jaume I.

La missió del Servei de Comunicació i Publicacions s'enuncia de la següent manera:

  • Contribuir a la satisfacció de la visió estratègica de la Universitat Jaume I mitjançant una gestió eficaç de la comunicació i imatge corporatives de la institució.

 

Organigrama del Servei de Comunicació i Publicacions

El Servei de Comunicació i Publicacions es compon de dues àrees de coordinació i cinc unitats de suport, amb la qual cosa el seu organigrama és el següent:

Organigrama del Servei de Comunicació i Publicacions

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16