UJI

Història de l'edifici

Última modificació: 27/07/2017 | Font: SCP

Menador espai cultural ocupa l'antic edifici de la Delegació d'Hisenda de la capital de la Plana, situat a la plaça Hort dels Corders número 4, en ple nucli urbà de Castelló.

L'edifici original es va construir seguint el projecte redactat el 1946 pels arquitectes Francisco Echenique Gómez, Luis Felipe Quijada Martínez i Mariano Nasarre Audera, amb direcció d'obres de l'arquitecte Vicente Traver Tomás. Va obrir les seues portes el 1955 i en la façana es poden observar diferents estils d'arquitectura, encara que hi predomina, en gran manera, el constructivisme, una forma d'arquitectura moderna que es va desenvolupar a la Unió Soviètica en la dècada dels anys 20 i principis dels anys 30. Es tracta d'un bon exemple de l'arquitectura oficial del franquisme en la postguerra, en aquest cas amb reminiscències renaixentistes, període àlgid de la història d'Espanya al qual s'imitava en aquella època. 

L'immoble, que està inclòs en el Catàleg del Patrimoni Històric del municipi, ha patit diferents ampliacions i reformes al llarg de la seua història. Destaca la seua façana, composta per pedra de Borriol, que atorga solidesa i bellesa a aquesta construcció i es conserva com en el projecte original. 

L'any 2006 la Delegació d'Hisenda es va traslladar a la seu de nova planta construïda a aquest efecte al passeig de Ribalta i aquest emblemàtic edifici va tancar les seues portes. Aqueix mateix any, el Govern Central, l'Ajuntament de Castelló i la Universitat Jaume van signar un conveni de cessió i ús de l'immoble que va donar pas a una ambiciosa obra de rehabilitació integral de l'edifici, valorada en més de 4 milions d'euros. 

Finalment, el 24 de febrer de 2017, 62 anys després de la seua inauguració, l'immoble situat a la plaça Hort dels Corders va obrir de nou les seues portes reconvertit en un gran contenidor cultural, dotat de les últimes tecnologies i amb una programació pròpia de la qual ja pot gaudir tota la societat de Castelló. L'edifici alberga, per part de l’UJI, una sala d'exposicions, un museu pedagògic, aules de formació i una biblioteca digital, i per part de l'ajuntament, dependències de Cultura, Educació, Normalització Lingüística, Joventut i diferents entitats de caràcter cultural. A més, ambdues institucions comparteixen l'ús de la sala de conferències, la sala polivalent i l'atri central. 

L'elecció del terme Menador per a denominar aquesta nova infraestructura fa referència a la figura del xiquet que ajudava l'artesà que fabricava fils amb les fibres de cànem rastellat. El menador s'encarregava de fer girar la roda per a afavorir la formació del cap. Amb aquest nom s'ha volgut homenatjar aquesta figura, que ja està present en la plaça Hort dels Corders en altres escultures, i valorar la indústria del cànem que va tenir el seu apogeu en el segle XVIII i va ser clau per al desenvolupament de la nostra ciutat. 

Això no obstant, en aquest cas, aquest nom també té un significat simbòlic, perquè amb aquest Menador, UJI i Ajuntament volen fer girar una altra roda, la roda de la cultura, oferint un espai singular que enriquisca la variada oferta cultural que ja té Castelló ciutat. 

Referències bibliogràfiques:  Andreu Monferrer, Clara. 2014. «Estudio previo, modelización y documentación avanzada del antiguo edificio de la Delegación de Hacienda de Castellón de la Plana». Projecte de fi de grau. Universitat Jaume I. 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions