UJI

ASISA

Serveis Mèdics
Última modificació: 02/03/2018 | Font: SCP

Avantatges

- Prima assegurat/mes (de 0-44 anys)  41,10 € 
- Prima assegurat/ mes (de 45 – 64 anys) 52,99 € 
- Prima assegurat/ mes (més 64) de 90,85 €

Acte mèdic gratuït

Detall condicions ASISA per a treballadors Universitat Jaume I

Detall condidions ASISA per a estudiants extrangers de la Universitat Jaume I

Requisits

Avantatge aplicat a PAS i PDI i familiars directes (cònjuge o parella de fet i descendents que romanguin al domicili familiar)

Per a beneficiar-se de l’avantatge utilitzar codi col·lectiu: 3.515  i s’haurà de presentar un document que acredite la pertinença a la comunitat universitària (carnet universitari, còpia de matrícula o còpia de nòmina).

Avantatge per a alumnes estrangers, per a beneficiar-se de l'avantatge han d'utilitzar el codi de col·lectiu: 41066 

Contacte

Gestora Banco Santander

Laura Rozas

Àgora

Universitat Jaume I

12071 Castellón de la Plana (Castellón)

Tel. 964 730 052
lrozas@gruposantander.es
http://www.asisa.com/

Atenció al client 24 h: 902 01 09 88

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions