Dietes en l'estranger segons grups i països

05/04/2016 | SCI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Taula amb els imports de les dietes en l'estranger segons grups i països (annex III del Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei)

Informació proporcionada per: Servei de Control Intern