Servei de contractació i assumptes generals

24/03/2020 | SCAG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Servei de Contractació i Assumptes Generals és l'encarregat de tramitar els expedients de contractació administrativa (obres, subministraments, consultories, assistències i serveis, contractes administratius especials) i contractació privada (compravenda, donació, permuta, arrendament i resta de negocis jurídics anàlegs sobre béns immobles, etc.); a excepció dels contractes menors que no tinguen la consideració, segons les Bases d'execució del pressupost de la Universitat Jaume I, de despeses de gestió centralitzada.

D'altra banda, el Servei té assignades una sèrie de funcions relatives a assumptes generals de la Universitat que són, entre altres, les següents: revisió, seguiment i supervisió d'alguns contractes de serveis, coordinació del personal de suport, organització del repartiment de correu i de les màquines d'oficina d'ús general.

ATENCIÓ DEL SERVEI DE CONTRACTACIÓ I ASSUMPTES GENERALS DURANT L'ESTAT D'ALARMA

D'acord amb les mesures adoptades en el marc del que s'estableix en el Reial decret Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa que mentre duri aquest estat els serveis es prestessin en modalitat no presencial (teletreball) no existirà atenció telefònica i totes les consultes s'atendran per correu electrònic en les següents adreces:
contrata@uji.es (Contractació)
asgen@uji.es (Assumptes Generals)
contractacio@uji.es (Contractació i Assumptes Generals)

Contacte

Edifici Rectorat-2ª Planta- Avg. de Vicent Sos Baynat, s/n
Tel.: +34 964 72 89 34/37/38 Fax: +34 964 72 89 35/92 57

Informació proporcionada per: Servei de Contractació i Assumptes Generals