UJI

Servei de contractació i assumptes generals

Última modificació: 05/09/2017 | Font: SCAG

El Servei de Contractació i Assumptes Generals és l'encarregat de tramitar els expedients de contractació administrativa (obres, subministraments, consultories, assistències i serveis, contractes administratius especials) i contractació privada (compravenda, donació, permuta, arrendament i resta de negocis jurídics anàlegs sobre béns immobles, etc.); a excepció dels contractes menors que no tinguen la consideració, segons les Bases d'execució del pressupost de la Universitat Jaume I, de despeses de gestió centralitzada.

D'altra banda, el Servei té assignades una sèrie de funcions relatives a assumptes generals de la Universitat que són, entre altres, les següents: revisió, seguiment i supervisió d'alguns contractes de serveis, coordinació del personal de suport, organització del repartiment de correu i de les màquines d'oficina d'ús general.

Contacte

Edifici Rectorat-2ª Planta- Avg. de Vicent Sos Baynat, s/n
Tel.: +34 964 72 89 34/37/38 Fax: +34 964 72 89 35/92 57

Informació proporcionada per: Servei de Contractació i Assumptes Generals