Centre d'autoaprenentatge de llengües (CAL)

Ús de les instal·lacions universitàries
Última modificació: 15/05/2015 | Font: Alumni

El centre d'autoaprenentatge de llengües (CAL) està adreçat a totes aquelles persones que volen aprendre una llengua (alemany, anglès, català, espanyol per a estrangers o francès) de forma autònoma o reforçar aspectes per arribar al nivell de llengua desitjat.

És un espai dissenyat perquè les persones interessades a aprendre un idioma perfeccionen i amplien els seus coneixements d'aquelles llengües que ja estudien i puguen aprendre'n de noves. Així doncs, el CAL té com a finalitat ajudar a tots els membres de la comunitat universitària a cobrir les seues necessitats d'aprenentatge i de formació en llengües, és a dir, pretén contribuir a fer que els universitaris (estudiants, PAS i PDI) assolisquen i consoliden nivells adequats en llengües diverses.

El CAL compta amb mitjans i materials classificats per temes i nivells, i amb criteris que faciliten l'accés per a l'aprenentatge de llengües: alemany, anglès, francès, català i espanyol per a estrangers. El CAL posa l'accent en l'aprenentatge autònom: es tracta de desenvolupar la capacitat d'aprendre, d'aprendre a adquirir una metodologia de treball i resoldre problemes amb autonomia, però comptant, si cal, amb el suport d'assessors i guies del procés d'aprenentatge dels estudiants.

 

Informació proporcionada per:
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16