UJI

Pla 2017 d'incentius a la qualitat del professorat i el reconeixement de la tasca del PDI a temps complet

Incentius al PDI
Última modificació: 23/10/2017 | Font: RRHH

Avisos

  • Avís 1
    Us informem que, a l’ítem I30, “Estades d’Investigació en altres Centres nacionals o estrangers” trobareu un camp on posa acreditada o no acreditada. La raó és que va ser als Incentius del Sistema Propi de l’any 2003 quan vam unificar els criteris amb el Sistema Autonòmic (després que es va publicar el Decret 174/2002) i us vam demanar l’acreditació de les estades amb el Certificat del centre receptor, especificant data d’inici i data de finalització de l’estada, nom del centre/departament, universitat/institut i país. En cas d’haver rebut finançament aporteu document acreditatiu del tipus de finançament.
    És per tot açò que aquelles estades corresponents a l’any 2003 o posteriors no es computaran a no ser que estiguen degudament acreditades amb l’abans nomenat certificat. Les estades d’anys anteriors al 2003, estaran computades (sempre que el permís ens conste a la base de dades) ja que aquest requisit no existia en aquelles convocatòries.
Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans