UJI

Programa de formació per a la direcció: Processos de Gestió Acadèmica

Última modificació: 12/09/2018 | Font: RRHH

Modalitat: presencial.

Dirigit a: directives i directius PDI i PAS de la Universitat Jaume I.

Objectius:

- Conèixer els programes de qualitat de les agencies que afecten als títols i la seva base.

- Conèixer com s’han desenvolupat els programes de qualitat dels títols en l’UJI.

- Conèixer la participació dels diferents serveis, oficines i unitats de l’UJI en els programes de qualitat.

- Conèixer el principals processos d’ordenació acadèmica i POD en els que participen els departaments i centres.

- Conèixer els programes de suport a la docència, pràctiques i inserció laboral.

Continguts:

Sessió 1 (26/09): Els programes de qualitat I (horari de 9,30h a 12,30h):

- Audit (SGIQ).

- Verifica, Guies Docents i TFG/TFM.

Sessió 2 (03/10): Els programes de qualitat II (horari de 9,30h a 13,15h):

- Seguiment dels títols

- Renovació de l’acreditació.

- Experiència de acreditació institucional.

Sessió 3 (10/10): Professorat i Ordenació Docent ( horari de 9,30h a 13h)

- Docentia.

- Monitor de Matrícula i assistent d’horaris i POD :

Sessió 4 (17/10): Programes de suport a la docència i inserció laboral (horari de 9,30h a 11,45h):

- Jornades de portes obertes.

- Jornades d’acollida d’estudiants i PATU.

- Olimpíades, Colònies i Estudia-Investiga.

 - GIE/SPIE i Projectes de Millora.

- Programa d’Atenció a la Diversitat.

- Inserció laboral, pràctiques externes, pràctiques internacionals (mobilitat), orientació professional i formació per a l’ocupabilitat.

Durada: 12,5 hores

Lloc: 26 de setembre, 3 i 10 d'octubre...............Aula Magna (TD0301CC) de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

         17 d'octubre.......Sala d'Actes (MD0S08CC), planta soterrani de la Facultat de Ciències de la Salut

Calendari:

Setembre, 26

Octubre, 3, 10 i 17

Horari: veure cada sessió

Professorat: Mariola Belloso, Silvia Guillamón, Cristina García (OPAQ), Dolores Ten, Joaquin Beltrán (Oficina d’Estudis), Juan Antonio Hernández, Alicia Moreno (Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnológica), Beatriz Bonet, Esther Climent, Inmaculada Usó, Miguel Àngel Fortea, Olga Carbó (USE), Maribel Beas i Raül Burriel (OIPEP) i Antonio Rouco Yáñez, professor titular del Dep. de Producció Animal, coordinaor de qualitat de la Universidad de Murcia.

Termini d’inscripció: del 23 de juliol al 12 de setembre de 2018.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans