UJI

Formació per a la direcció: El Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat: Un enfocament pràctic (1a edició) (horari matí)

Última modificació: 21/11/2019 | Font: RRHH

Modalitat: Presencial

Destinataris:

Dirigit a responsables acadèmics: degans, vicedegans i vicedirectors de Graus, directors de Departament, coordinadors de Màster i Doctorat, coordinadors de Qualitat de Centre i de Grau i coordinadors acadèmics.


Objectius:


Donar a conèixer els programes de qualitat de les agències que afecten als títols i la seva base, com s’han desenvolupat en l’UJI i la participació dels diferents serveis, centres i departaments de l’UJI en els programes de qualitat.
Conèixer l’aplicació de l’eina informàtica Gestió per processos (GPP) en els programes de qualitat.
 


Continguts:


- Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) i Acreditació Institucional i la seua aplicació en GPP.
- Programa Verifica.
- Aplicació informàtica de guies docents.
- Renovació de l’acreditació dels títols.
- Programa DOCENTIA i la seua aplicació en GPP.
 


Durada: 6 hores

Participants: Mínim 15 i màxim 30 persones

Lloc: Aula d’informàtica MD1311AI de la Facultat de Ciències de la Salut

Calendari: 9, 14 i 16 de gener de 2020

Horari: 9:30 a 11:30h

Professorat: Mariola Belloso Saura (tècnica superior de qualitat), Silvia Guillamón Beade (tècnica mitjana de qualitat), Dolores Ten Beltrán (tècnica mitjana d’estudis), Ximo Beltrán Arandes (vicerector adjunt d’Estudis i Docència) i Cristina García Gas (tècnica superior d’avaluació docent).

Termini d'inscripció: Del 21/11/2019 al 13/12/2019

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans