Remarques Formació del PTGAS

11/01/2024 | UFIE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
Si algun curs no arriba al nombre mínim d’inscripcions que estableix la convocatòria del curs, pot ser suprimit.

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs. No és possible comptabilitzar l'assistència a dues sessions, coincidents en calendari i horari, de diferents activitats formatives, ja siga de manera total o parcial.

La Comissió de Formació del PTGAS va acordar, en la reunió de 15 de novembre de 2019 que les faltes no son justificables i per tant, no arribar al mínim d’assistència, significa no tenir dret a la prova final y/o en el seu cas al certificat.

El 20% de faltes en els cursos de l’UJI i de la Generalitat Valenciana inclouran tot tipus de faltes: malaltia, necessitats de servei etc, per tant no es justificarà cap falta d’assistència. 

Terminis d'inscripció extraordinaris. Si finalitzat el termini d’inscripció ordinari d’un curs han quedat places vacants, Formació del PTGAS podrà convocar els terminis d’inscripció extraordinaris necessaris per a completar el nombre de les places del curs. Les inscripcions rebudes en el termini d’inscripció ordinari tindran preferència en el procés de selecció de persones admeses respecte a les rebudes en els terminis d’inscripció extraordinaris. Si es produeix més d’un termini d’inscripció extraordinari, la preferència en el procés de selecció de persones admeses s’establirà per ordre cronològic dels terminis d’inscripció extraordinari. El procés de selecció de persones admeses de cada termini d’inscripció es realitzarà aplicant els criteris de selecció aprovats per la Comissió de Formació del PTGAS.

Informació proporcionada per: Unitat de Formació i Innovació Educativa