Taller de propostes per la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) des de la gestió universitària

04/07/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS de l’UJI amb preferència del personal tècnic.

Competència/es a desenvolupar

Competències en legislació i administració pública i Competències cíviques i socials

Objectius

Objectius Generals:
Enfortir les capacitats del Personal d’Administració i Serveis en relació a la seua contribució present i/o potencial als Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030 de sostenibilitat global.

Objectius Específics:
Millorar les competències del Personal d'Administració i Serveis em relació als ODS i l'Agenda 2030.
Donar a conèixer possibles propostes de futur als diferents responsables dels òrgans gestors de l’UJI.
Reflexionar sobre la relació de les propostes i el Pla UJI ODS 2030.
Enfortir una xarxa de persones i serveis implicades en la consecució de l’Agenda 2030 i els ODS.

Continguts

Agenda 2030 i Objectius de Desenvolupament Sostenible a l’UJI.
Propostes per a la consecució dels ODS des del PAS.
Com alinear el treball PAS amb el Pla UJI ODS 2030?

Durada

3 hores.

Participants

Màxim 20 persones.

Lloc

Sala de Graus de la Facultat de Ciències de la Salut (MD0111FR)

Calendari

dilluns 18 de juliol de 2022.

Horari

d'11 a 14 hores.

Professorat

Leslie Mahe Collazo Expósito (Professora Associada de la Universitat de Girona. Coordinadora de la Xarxa d'Innovació Docent sobre ODS en la docència. Llicenciada en Biologia per la Universidad de la Habana i Doctora en Educació per a la Sostenibilitat per la UdG).

Termini d'inscripció

del 5 al 12 de juliol de 2022.

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final que consistirà en el disseny d’una proposta d'acció alineada amb els ODS des dels respectius serveis. Per a poder presentar-se a aquesta prova s'ha d'haver assistit a totes les hores del curs. 

Certificats

El personal inscrit que haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final i haja assistit a totes les hores del curs tindrà dret a que els siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb alguns dels anteriors requisits no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans