Els programes de qualitat: Un enfocament pràctic

03/05/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS responsable dels processos del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat i PAS integrant de les Comissions de Qualitat dels centres i de l’Escola de Doctorat.

Competència/es a desenvolupar

Competències en legislació i administració pública.

Objectius

Donar a conèixer els programes de qualitat de les agències que afecten als títols i la seua base, com s’han desenvolupat en l’UJI i la participació dels diferents serveis, centres i departaments de l’UJI en els programes de qualitat.
Conèixer l’aplicació de l’eina informàtica Gestió per processos (GPP) en els programes de qualitat així com els indicadors que intervenen en dits processos.

Continguts

- Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) de l’UJI.

  • Programa AUDIT.
  • Estructura i documentació del sistema (manual, procediments, indicadors i registres).
  • Eina informàtica de Gestió per Processos (GPP).
  • Informació pública del SAIQ.
  • Notificacions i accions de millora.
  • Certificació del SAIQ i Acreditació Institucional.

- Seguiment i renovació de l’acreditació dels títols oficials.
- Segells Internacionals de Qualitat (Programa SIC d’ANECA).
- Utilitat de les enquestes en el SAIQ i en els processos de renovació de l’acreditació.

Durada

4 hores.

Participants

Mínim 10 i màxim 30 persones.

Lloc

Aula HA0207AI (Facultat de Ciències Humanes i Socials).

Calendari

2 i 6 de juny de 2022.

Horari

de 13 a 15 hores.

Professorat

Mariola Belloso Saura (Tècnica superior de qualitat), María Teresa Mora Paredes (Tècnica superior d'avaluació) i Silvia Guillamón Beade (Tècnica mitjana de qualitat).

Termini d'inscripció

Del 3 al 21 de maig de 2022.

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal admès. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal admès que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans