Modernització del llenguatge administratiu (G.V.)

26/01/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

No presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI.

Competència/es a desenvolupar

Competències personals i interpersonals

Objectius

- Conèixer les característiques del llenguatge administratiu actual.
- Reflexionar sobre el valor del llenguatge administratiu com a factor de qualitat i per a un millor i més eficient servei públic.
- Repassar la manera de redactar correctament documents de tipus administratiu, amb especial referència als casos que ací es proposen.

Continguts

Llenguatge administratiu i estil administratiu (I): característiques lèxiques i gramaticals.
Estil administratiu (II): criteris de claredat i modernització.
Pautes per a un llenguatge inclusiu.
Discriminació per raó de sexe. Altres discriminacions al llenguatge.
Documents administratius: concepte, funcions, estructura i pautes estilístiques.
Escriure a internet.

Durada

20 hores.

Participants

Màxim 21 persones.

Lloc

curs en línia en plataforma e-learning externa.

Calendari

Curs es línia que estarà actiu del 27 d'abril al 8 de juny de 2022

Horari

---

Professorat

José Javier Badía Collados (ADR Formación).

Termini d'inscripció

del 4 al 13 de febrer de 2022.

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal admès al curs. Per a poder presentar-se a aquest examen caldrà completar totes les unitats de les quals consta el curs i superar les activitats de cada unitat.

Certificats

El personal admès que haja completat totes les unitats de les quals consta el curs, haja superat les activitats de cada unitat, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb els anteriors requisits no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans