Gestió Pública i Objectius de Desenvolupament Sostenible

17/05/2021 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

No presencial (Aula Virtual i sessions amb Google Meet)

Dirigit a

PAS de l'UJI.

Objectius

Objectius Generals
Millorar les competències en Educació per a la Sostenibilitat del personal d’Administració i Serveis.
Ser capaços de fer aportacions a la transformació del sistema actual donant resposta al repte de la sostenibilitat des de el nostre lloc de treball.
Comprendre què és l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible així com, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), adoptada per l'Assemblea General de Nacions Unides, i reflexionar sobre com contribuir al desenvolupament sostenible des diferents àmbits. Tot per co-crear escenaris de futur sostenibles per als nostres espais de desenvolupament professional.

Objectius Específics
Conèixer el procés mundial que ha portat a l'aprovació de l'Agenda 2030;
Analitzar amb detall totes les parts que componen l'Agenda 2030 per tal d’aplicar-la als diferents àmbits de treball;
Propiciar un espai de debat, generació d'un pensament crític i intercanvi d'opinions;
Aprendre a dissenyar el futur que volem a partir de metodologies transformadores aplicades als nostres àmbits de treball, tant de forma general com per àmbits específics de treball.

Continguts

- Context d’emergència climàtica/insostenibilitat.
- Evolució del concepte de sostenibilitat
- Dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
- Conceptes bàsics i pilars de l'Agenda 2030
- Bones pràctiques de gestió socioeconòmica i ambiental per al sector de les administracions públiques.
- Com començar a posar en pràctica els ODS a les universitats (aprenentatge i ensenyament, recerca, gestió de campus i governança, i lideratge social).
- Comunicar des de l’Agenda 2030.
- Com apropiar-se professionalment de l'Agenda 2030?

Durada

20 hores (8 hores de sessions amb Google Meet i 12 hores de treball autònom)

Participants

Mínim 10 i màxim 30 persones.

Lloc

Aula Virtual i videoconferències amb Google Meet.

Calendari

Curs en línia que estarà actiu a l'Aula Virtual del 2 al 23 de juliol de 2021.

Calendari i  horari de les sessions amb Google Meet: 2, 9, 16 i 23 de juliol de 2021 de 12 a 14 hores.

Per tal de donar una millor resposta a les necessitats específiques de cada lloc de treball,  el 16 de juliol s’establiran 3 grups/itineraris diferents, de 2 hores de durada, a partir de les 8,30 del matí, en funció dels diferents perfils concrets dels assistents.

Horari

---

Professorat

Leslie Mahe Collazo Expósito (Professora Associada de la Universitat de Girona. Coordinadora de la Xarxa d'Innovació Docent sobre ODS en la docència. Llicenciada en Biologia per la Universidad de la Habana i Doctora en Educació per a la Sostenibilitat per la UdG).

Termini d'inscripció

Del 18 de maig al 7 de juny de 2021.

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final que consistirà en el disseny d’una proposta de sostenibilització dins de l’ àmbit de treball de cada assistent. Per poder presentar aquesta prova és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les sessions síncrones i haver realitzat els tests de cada bloc de que consta el curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores síncrones del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que els siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Nota: Aquest curs s'emmarca al conjunt d'activitats arreplegades al conveni 2019 entre la Universitat Jaume I i la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana.

 

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans