UJI

Formació del PAS per al primer trimestre. Any 2021

IX Pla de formació del personal d'administració i serveis (2019-2021)

16/10/2020 | RRHH

Nota: (GV) són els cursos inclosos en el Pla de Formació Contínua dels empleats públics al servei de l’administració de la Generalitat Valenciana.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans