UJI

Formació del PAS per al primer trimestre. Any 2020

IX Pla de formació del personal d'administració i serveis (2019-2021)

05/11/2019 | RRHH

Nota: (GV) són els cursos inclosos en el Pla de Formació Contínua dels empleats públics al servei de l’administració de la Generalitat Valenciana.

Formació del PAS per al primer trimestre. Any 2020
Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans