UJI

Formació del PAS per al tercer trimestre. Any 2019

IX Pla de formació del personal d'administració i serveis (2019-2021)

07/11/2018 | RRHH

Nota: (GV) són els cursos inclosos en el Pla de Formació Contínua dels empleats públics al servei de l’administració de la Generalitat Valenciana.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans