Eines de tractament i visualització de dades per a l'elaboració d'informes i seguiment d'indicadors

20/07/2017 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Hui en dia, tenim al nostre abast moltes eines que ens permeten visualitzar dades de manera clara i molt més efectiva que si ens limitem als formats de presentació tradicionals. Ser capaç d’analitzar dades, extraure informació d’interès i exposar-la mitjançant una presentació o una història que capte l’atenció és crucial en qualsevol àmbit organitzatiu.

Encara que cada eina té les seves característiques pròpies, la majoria segueixen la mateixa lògica d’importar dades, triar les opcions de visualització i finalment publicar els resultats. Moltes d’aquestes eines es poden utilitzar sense tindre coneixements de programació i els gràfics que generen poden compartir-se de forma immediata en la web i xarxes socials. A més, ofereixen versions gratuïtes i comunitats d’usuaris al voltant per a poder compartir consells i bones pràctiques a l’hora d’utilitzar-les.

Modalitat: semipresencial

Destinataris: PAS de l’UJI amb preferència del personal de OPAQ i també GPP, OIPEP, SCP, SI i SRH.

Objectius:

Introduir a l’alumne en el maneig bàsic de les versions gratuïtes de dos de les eines d’anàlisi i visualització més potents d’avui en dia: Tableau Public i Microsoft Power BI.

Continguts:

El curs s’estructura en tres parts:

- Introducció a Tableau Public: en aquesta primera part, s’estudiarà mitjançant un cas pràctic la funcionalitat bàsica de Tableau per a poder importar dades i fer un anàlisi i visualització d’aquestes.

- Introducció a Microsoft Power BI: durant aquesta part s’exploraran les opcions bàsiques d’ importació de dades i visualització similars a les estudiades en la ferramenta Tableau.

- Projecte d’anàlisi i visualització de dades: finalment, es permetrà a l’alumne practicar tots els continguts apresos en la ferramenta de la seua elecció, mitjançant un projecte d’anàlisi i visualització de dades. Es recomana a l’alumne portar un fitxer .csv o excel amb les seues dades.

 Durada:  16  hores (14 hores presencials i 2 hores de treball autònom)

Participants: mínim 10 i màxim 20 persones

Lloc: Aula TD0203AI (ESTCE)

Calendari: 3, 5, 10, 12, 19, 24 i 26 de juliol de 2017

Dies: dilluns i dimecres

Horari: de 12:30 h a 14:30 h

Professorat: Mª Victoria Nebot Romero (Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics)

Termini d’inscripció: del 12 al 21 de juny de 2017

Avaluació: Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs i obtenir la qualificació d’apte/apta en el projecte d’anàlisi i visualització de dades. 

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans