UJI

Formació del PAS per al tercer trimestre. Any 2015

VII Pla de formació del personal d'administració i serveis (2013-2015)
20/01/2015 | RRHH

Nota: (GV) són els cursos inclosos en el Pla de Formació Contínua dels empleats públics al servei de l’administració de la Generalitat Valenciana per a l’any 2015 (DOGV núm. 7446 de 20/01/2015).

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans